Opracowanie detali scenariusza

"Być może czas jest czymś podobnym do powietrza i odbicia rzeczy trwają w nim tak samo, jak dalekie obrazy miast i krajobrazów przenosi fatamorgana." Andrzej Stasiuk

Podczas ostatnich dwóch spotkań przed wyjazdem do SE-MA-FOR Muzeum Animacji Łódź uczestnicy warsztatów pracowali nad detalami w scenariuszu filmu animowanego o historii Radomska. Animacja będzie sentymentalną, a zarazem groteskową podróżą głównych bohaterów po mapie zmieniającego się przez wieki Radomska.

Bohaterowie Filmu o Radomsku

"Bohaterowie nie umierają. Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych, którzy podążają ich śladem." Emily Potter

Postacie pierwszoplanowe:
Książę Leszek Czarny - W historii każdego miasta ważnym momentem jest otrzymanie praw miejskich. Dla Radomska był rok 1266, kiedy to pobliskim Maluszynie książę sieradzki Leszek Czarny wydał przywiej sprzedający wójtostwo Radomsko niejakiemu Godynowi i jego następcom z prawem dziedziczenia "na wieczne czasy". Dokument ten stanowi umownie metrykę miasta.

Jadwiga Andegaweńska - Zjazd szlachty i mieszczan w Radomsku 1384 roku - to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Odbył się on w okresie bezkrólewia, gdy szlachta i mieszczanie zdecydowali o sprowadzeniu z Węgier na tron Polski Jadwigi Andegaweńskiej.

Tadeusz Różewicz - Urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku i tu ukończył gimnazjum. W czasie wojny, która przeszkodziła mu kontynuowanie nauki, pracował jako goniec i magazynier w radomszczańskim Kreishauptmannschafcie, potem - jako pracownik magistracki - prowadził ewidencję komornego płaconego przez lokatorów domów kwaterunkowych. Następnie uczył się stolarstwa w Fabryce Mebli Giętych "Thonet" w Radomsku. Działał w Armii Krajowej pod pseudonimem  "Satyr". Walczył w oddziałach leśnych, redagował pismo "Czyn Zbrojny".  Zadebiutował w 1944 roku tomikiem "Echa leśne". Po wojnie zdał maturę i rozpoczął studia historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam poznaje wybitnych poetów, pisarzy, plastyków. Przyjaźnił się m.in. z Julianem Przybosiem, Tadeuszem Kantorem, Leopoldem Staffem, Mieczysławem Porębskim, Jerzym Nowosielskim, Tadeuszem Borowskim.  W 1949 roku zamieszkał w Gliwicach, gdzie spędził prawie 20 lat. Od 1968 roku mieszka we Wrocławiu. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Był nominowany do Nagrody Nobla. W 1999 r. został laureatem  Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta za "Twórczość całęgo życia", w 2000 r. dostał Nagrodę Literacką NIKE za tomik "Matka odchodzi". Najbardziej znane tomy poetyckie: "Niepokój", "Czerwona rękawiczka", "Formy", "Matka odchodzi", "Szara strefa", "Wyjście", "Uśmiechy", "Kup kota w worku". Chętnie czytane są również opowiadania, np. "Opadły liście z drzew", "Przerwany egzamin", "Śmierć w starych dekoracjach", "Próba rekonstrukcji". Dramaty: "Kartoteka", "Stara kobieta wysiaduje", "Białe małżeństwo", "Pułapka", "Kartoteka odrzucona". W 1991 r. Tadeuszowi Różewiczowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radomska. Klasyk awangardy, prekursor postmodernizmu, jeden z najwybitniejszych żyjących twórców literatury światowej: poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista i autor scenariuszy. Zmarł 24 kwietnia 2014 r. we Wrocławiu. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Karpaczu przy drewnianym kościele Wang. Co roku w Radomsku organizowany jest Różewicz Open Festiwal - festiwal poświęcony życiu i twórczości Braci Różewiczów: Janusza, Tadeusza i Stanisława.

Feliks Fabiani - społecznik, pedagog, radomszczanin. Urodził się w ubogiej rodzinie nauczycieli. Jako dziecko nauczycieli bezpłatnie pobierał naukę w szkole elementarnej , a później w czteroklasowej szkole powiatowej w Wieluniu. Ukończył roczny Instytut Nauczycieli Elementarnych Warszawskiego Okręgu Szkolnego w Radzyminie. Z racji bezpłatnej nauki w szkole elementarnej był zobowiązany do podjęcia pracy nauczyciela w szkole elementarnej. Decyzją władz oświatowych został skierowany do Radomska. Założył tu szkołę i miejscową straż ogniową. W Radomsku, w którym spędził i pracował przez większość swego życia, znajdują się nazwane jego imieniem ulica i liceum ogólnokształcące. W gronie jego wychowanków znaleźli się m.in.: bracia ks. dr Władysław Chrzanowski (1886-1933), poseł na Sejm Ustawodawczy w latach 1919-1922 i prof. n. med. Jan Chrzanowski (1892-1982), oficer, uczestnik I wojny światowej, polsko-bolszewickiej, wykładowca Akademii Medycznej w Łodzi i Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Postacie drugoplanowe:

Józef Piłsudski - jest pierwszym Honorowym Obywatelem Miasta Radomska. 17 października 1921 r. miała miejsce oczekiwana wizyta Piłsudskiego w Radomsku. Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył po godzinie 18. Burmistrz Radomska Starostecki w przemówieniu podniósł jego wielkie zasługi dla Ojczyzny oraz wręczył mu dyplom pierwszego honorowego obywatela miasta Radomska. Naczelnik z powodu przeziębienia w kilku tylko słowach podziękował za uznanie i życzył miastu pomyślnego rozwoju. Na prośbę burmistrza złożył swój podpis w księdze protokołów. Po godzinie 1900 doszło do drugiego spotkania z przedstawicielami miasta oraz powiatu, tym razem w „Kinemie”. Tam Naczelnik mimo choroby wygłosił przemówienie po raz kolejny podziękował za serdeczne przyjęcie. Poruszył również sprawy wagi państwowej

Marcin Ziółkowski - postać Marcina Ziółkowskiego jest ściśle związana z Radomskiem, miał on swój ogromny udział w budowie pierwszego szpitala w Radomsku, działał charytatywnie, zbudował m.in.funkcjonujący dawniej jako dom zajezdny Hotel Polski na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Żeromskiego.

Bracia Thonet - W 1881 roku na terenie Radomska (wówczas Noworadomska) rozpoczęła działalność, znana już w Europie, wiedeńska fabryka mębli giętych "Bracia Thonet", produkująca pierwsze przemysłowo wytwarzane tanie meble seryjne. Szybko nastąpił rozwój radomszczańskiej fabryki i wkrótce stała się ona jedną z największych wytwórni mebli giętych w Europie. Fabryka "Braci Thonet" miała poważny wpływ nie tylko na rozwój i życie miasta, ale także i okolicznych wsi. Dawała zatrudnienie wielu mieszkańcom, umożliwiała powstanie i rozwój licznym warsztatom rzemieślniczym.

Mieczysław Pawłowski - polski inżynier i samorządowiec, prezydent Radomska (1990–1994).

Prace nad scenariuszem filmu animowanego

"Scenariopisarstwo jest sztuką, której można się nauczyć… Taka nauka może pomóc w uświadomieniu sobie, jak, o czym, a nawet kiedy i gdzie pisać (…). Młodego scenarzystę można nauczyć, żeby zamiast napisać „Schodził po schodach w fatalnym nastroju”, pisał „Schodził po schodach, szarpiąc się za brodę”, to znaczy nauczyć go przekładać nastroje na obrazy." Venable Herndon

Młodzi adepci X Muzy rozpoczęli prace nad scenariuszem filmu animowanego od intensywnej powtórki z historii miasta Radomska, co przerodziło się w kreatywną burzę pomysłów 😉 W świat sztuki scenopisarstwa wprowadzał radomszczańską młodzież Antoni Bańkowski, autor utworów literackich i dramatycznych, scenarzysta filmowy, realizator programów telewizyjnych dla dzieci. Filmy zrealizowane według jego scenariuszy były prezentowane na wielu festiwalach polskich i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody oraz wyróżnienia.

Z pierwszych pomysłów wyłonili się bohaterowie pierwszo i drugoplanowi. Postacie, które zapisały się szczególnie na kartach historii Radomska, poprzez wkład w rozwój miasta. Młodzież po projekcji przykładowych animacji, wspólnie z Antonim Bańkowskim i Zbigniewem Żmudzkim, podjęła samodzielne próby pisania scenariusza. Uczestnicząca w warsztatach Agnieszka Podolska, wiceprezes Towarzystwa Historycznego o/Radomsko, pomagała młodzieży z uporządkowaniem historycznych zdarzeń.

Wykład z historii animacji

"Film animowany należy do zjawisk kulturowych, leżących na pograniczu dwu dyscyplin twórczych. Jest on – jak twierdzą jedni – ożywioną plastyką – lub – jak wolą inni – „sztuką ruchów narysowanych”.

Wykład z historii animacji Zbigniewa Żmudzkiego zabrał naszych uczestników  w magiczną podróż po barwnym świecie animacji, która ma stać się atrakcyjnym narzędziem do rozmowy o przeszłości historii lokalnej.

Produkt finalny jakim będzie 10 minutowy film animowany powstanie z zastosowaniem techniki zdjęć kombinowanych. Materiał składać się będzie z wycinki poklatkowej, pikselacji, animacji plastelinowej i animacji materiałami sypkimi. Podczas zajęć prezentowane były różne przykłady tych technik. Kolejne spotkanie przyniesie prace nad scenariuszem.

Spacer szlakiem historii

"Każdy dzień jest podróżą przez historię"

Spacer szlakiem historii był refleksją nad przeszłością i stał się swoistą bazą do myślenia skąd pochodzimy, i kim jesteśmy?

Radomsko to miasto z charakterem, które wciąż się zmienia i przekształca. Dawne miejsca i zabytki w tej chwili zyskały już drugie życie. Podczas spaceru Grażyna Skupińska i Agnieszka Podolska starały się pokazać uczestnikom najważniejsze miejsca związane z dziedzictwem miasta Radomska. Młodzież poznała najważniejsze zabytki oraz wiążące się z nimi historie.

Podczas spaceru młodzież mogła zobaczyć niesamowitą liczbę atrakcji w tym m.in.: Klasztor Franciszkanów ufundowany przez Władysława Łokietka (reprezentuje style od gotyku po późny barok), drewniany kościół św. Marii Magdaleny (XVI, XVIII wiek), neobarokowy Kościół św. Lamberta (1869-1876) zaprojektowany przez jednego z najwybitniejszych polskich architektów końca XIX w. Konstantego Wojciechowskiego, Ratusz (1857) w stylu romantycznym (obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Radomsku) czy też Stary Cmentarz.

LINIA CZASU RADOMSKA

Podróż po Lini Czasu Radomska rozpoczyna się w XI wiek – pierwsze osadnictwo  na ziemiach

1243 – pierwsza wzmianka pisemna o Radomsku, w dokumencie wystawionym przez  księcia Konrada Mazowieckiego

1266 – według przyjętej tradycji, umowna data nadania Radomsku praw miejskich przez księcia Leszka Czarnego.

XIII wiek – (ok. 1288r.) sprowadzenie zakonu franciszkanów do Radomska

1384, 2 III – zjazd ogólnopolski możnowładztwa polskiego podczas którego zdecydowano
o wyborze Jadwigi Andegaweńskiej na króla Polski

1583-  król Stefan Batory nadał miastu przywilej tzw. prawo składu, dzięki któremu  mieszkańcy mieli prawo pierwokupu towarów przewożonych przez kupców

1624 – najazd Lisowczyków w wyniku którego miał miejsce pożar miasta i znaczne zniszczenie

1789 - delegaci miasta wzięli udział w "czarnej procesji" w Warszawie i opowiedzieli się za Konstytucją 3 maja.

1816 –  powstał Cech Stolarski Okręgu Miasta Radomsko skupiający stolarzy z Radomska, Brzeźnicy, Pajęczna, Gidel i Koniecpola

1846 – przez miasto przeprowadzono linię kolejową warszawsko – wiedeńską (uruchomiona w 1848)

1863, 22/23 I – wybuch powstania styczniowego w Radomsku; atak powstańców na stacjonujące w mieście wojska rosyjskie zakończony niepowodzeniem

1867 - zmiana nazwy miasta Radomsko na Noworadomsk

1879 - przybyli do Radomska inwestorzy francuscy na czele z Piotrem Chanove, założyli spółkę „Anonimowe Towarzystwo Przemysłu Metalurgicznego”

1881 - Bracia Thonet z Wiednia wybudowali fabrykę mebli giętych,

1881, 23 X – powstała Ochotnicza Straż Ogniowa, dbająca o bezpieczeństwo przeciwpożarowe miasta, rozwój życia społecznego, kulturalnego i postaw patriotycznych  wśród młodzieży

1912 – powstała fabryka maszyn i odlewnia żeliwa, zwana później firmą Kryzel i Wojakowski

1915, 2 VI – powstała w mieście Organizacja Skautowa, zalążek obecnego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko

1918, 7 XI – miasto, jako jedno z pierwszych na ziemiach polskich, odzyskało niepodległość

1919, 5X – wybory pierwszej Rady Miejskiej w Radomsku; burmistrzem został wybrany Walenty Starostecki (PPS), Rada pracowała w 21 komisjach

1920 – zaczęła działać w Radomsku (przeniesiona z Jasienia) Huta Szkła "Rozalia"

1921, 17 X – wizyta w Radomsku Marszałka Józefa Piłsudskiego; udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miejskiej podczas którego otrzymał godność Pierwszego Honorowego Obywatela miasta

1922 - przywrócenie miastu dawnej nazwy – Radomsko

1923 - zarejestrowano Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki w Radomsku

1935 -  zakupiono w Radomsku grunt, na którym powstał zakład przetwórczy dzisiejszej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej

1939, 3 IX – wojska niemieckie wkroczyły do Radomska i zajęły miasto

1939, 20 XII – utworzono getto dla ludności żydowskiej z miasta i okolic

1942, 10 i 12 X –  pierwsza likwidacja getta żydowskiego w Radomsku

1943, 5 i 6 I – druga (tzw."wtórna") likwidacja getta żydowskiego w Radomsku

1944 – egzekucje ludności Radomska dokonywane przez okupanta hitlerowskiego na tzw. Kopcu

1945, 16 I - wkroczenie do Radomska Armii Czerwonej, a tym samym wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej

1945 – utworzono Konspiracyjne Wojsko Polskie

1945 – powstanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

1945 – 1989 rozbudowa przemysłu, infrastruktury miejskiej, rozwój społeczno – kulturalny miasta, zwiększenie terytorium miasta  - powstały nowe dzielnice

1946,  20 IV -  atak żołnierzy KWP  z oddziału kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" na areszt  w Radomsku, rozbicie go i uwolnienie osób  więzionych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa

1951- rozpoczęła działalność w mieście Biblioteka Pedagogiczna

1953 - został powołany jeden wspólny  Cech Rzemiósł Różnych, zrzeszający rzemieślników różnych profesji

1959 – dla największego zakładu meblowego w mieście (utworzonego z przedwojennych fabryk meblowych) przyjęto nazwę Zakłady Mebli Giętych "Fameg"

1967, 7 II – otwarcie Miejskiego Domu Kultury

1968, 14 I – uruchomiono komunikację miejską

1970 – utworzenie Muzeum Regionalnego

1988 – utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

1990, 27 V – pierwsze wybory samorządowe, prezydentem miasta został Mieczysław Pawłowski

1991, 24 VIII - powołano Rejonową Państwową Straż Pożarną w Radomsku

1994 – rozpoczęła działalność Niezależna Telewizja Lokalna  w Radomsku

1994 – otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Narutowicza 4

1997 – powstała Podstrefa Radomsko, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

1998 – wizyta władz samorządowych miasta u Ojca Świętego Jana Pawła II

1999 – miasto stało się siedzibą władz powiatowych

2000, 12 XI – ogłoszenie Jadwigi Andegaweńskiej Patronką Miasta Radomsko

2001 – powstała Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa

2001, 15-17 VII – Festiwal 3x Różewicz

2004 – istniejący Cech Rzemiósł Różnych przekształcił się w Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku

2006 – rozpoczęła działalność fabryka Indesit Campany

2008 – II edycja Różewicz Open Festiwal

2010 –  I Ogólnopolski Festiwal Zalewajki w Radomsku

2013 – rozpoczął funkcjonowanie partnerski projekt "Radomsko Mebluje"

2014 – powstało  pierwsze w Europie "Otwarte Muzeum Żydowskie" pod gołym niebem