WARSZTATY HISTORYCZNE

"Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia"

Spotkania pod kierunkiem Grażyny Skupińskiej oraz Agnieszki Podolskiej wprowadziły młodzież w magiczny i tajemniczy świat historii…

Młodzież podczas warsztatów historycznych poznała ważne fakty z historii lokalnej oraz postacie zasłużone dla Radomska. Spotkania z historykami wprowadziły młodych w świat bogatej historii rodzinnego miasta. Zachęceni do poznawania przeszłości i dziedzictwa kulturowego opracowali kalendarium dziejów Radomska. Historia lokalna nie jest już tajemnicza, a poprzez jej odkrywanie poznali codzienność przodków, tradycje, obyczaje, kulturę i wydarzenia. Uczestnicy sami zajmowali się kwerendą archiwalną oraz zbiórką materiałów niezbędnych do pracy nad scenariuszem.