Bohaterowie filmu o Radomsku

Bohaterowie Filmu o Radomsku

"Bohaterowie nie umierają. Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych, którzy podążają ich śladem." Emily Potter

Postacie pierwszoplanowe:
Książę Leszek Czarny - W historii każdego miasta ważnym momentem jest otrzymanie praw miejskich. Dla Radomska był rok 1266, kiedy to pobliskim Maluszynie książę sieradzki Leszek Czarny wydał przywiej sprzedający wójtostwo Radomsko niejakiemu Godynowi i jego następcom z prawem dziedziczenia "na wieczne czasy". Dokument ten stanowi umownie metrykę miasta.

Jadwiga Andegaweńska - Zjazd szlachty i mieszczan w Radomsku 1384 roku - to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Odbył się on w okresie bezkrólewia, gdy szlachta i mieszczanie zdecydowali o sprowadzeniu z Węgier na tron Polski Jadwigi Andegaweńskiej.

Tadeusz Różewicz - Urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku i tu ukończył gimnazjum. W czasie wojny, która przeszkodziła mu kontynuowanie nauki, pracował jako goniec i magazynier w radomszczańskim Kreishauptmannschafcie, potem - jako pracownik magistracki - prowadził ewidencję komornego płaconego przez lokatorów domów kwaterunkowych. Następnie uczył się stolarstwa w Fabryce Mebli Giętych "Thonet" w Radomsku. Działał w Armii Krajowej pod pseudonimem  "Satyr". Walczył w oddziałach leśnych, redagował pismo "Czyn Zbrojny".  Zadebiutował w 1944 roku tomikiem "Echa leśne". Po wojnie zdał maturę i rozpoczął studia historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam poznaje wybitnych poetów, pisarzy, plastyków. Przyjaźnił się m.in. z Julianem Przybosiem, Tadeuszem Kantorem, Leopoldem Staffem, Mieczysławem Porębskim, Jerzym Nowosielskim, Tadeuszem Borowskim.  W 1949 roku zamieszkał w Gliwicach, gdzie spędził prawie 20 lat. Od 1968 roku mieszka we Wrocławiu. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Był nominowany do Nagrody Nobla. W 1999 r. został laureatem  Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta za "Twórczość całęgo życia", w 2000 r. dostał Nagrodę Literacką NIKE za tomik "Matka odchodzi". Najbardziej znane tomy poetyckie: "Niepokój", "Czerwona rękawiczka", "Formy", "Matka odchodzi", "Szara strefa", "Wyjście", "Uśmiechy", "Kup kota w worku". Chętnie czytane są również opowiadania, np. "Opadły liście z drzew", "Przerwany egzamin", "Śmierć w starych dekoracjach", "Próba rekonstrukcji". Dramaty: "Kartoteka", "Stara kobieta wysiaduje", "Białe małżeństwo", "Pułapka", "Kartoteka odrzucona". W 1991 r. Tadeuszowi Różewiczowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radomska. Klasyk awangardy, prekursor postmodernizmu, jeden z najwybitniejszych żyjących twórców literatury światowej: poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista i autor scenariuszy. Zmarł 24 kwietnia 2014 r. we Wrocławiu. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Karpaczu przy drewnianym kościele Wang. Co roku w Radomsku organizowany jest Różewicz Open Festiwal - festiwal poświęcony życiu i twórczości Braci Różewiczów: Janusza, Tadeusza i Stanisława.

Feliks Fabiani - społecznik, pedagog, radomszczanin. Urodził się w ubogiej rodzinie nauczycieli. Jako dziecko nauczycieli bezpłatnie pobierał naukę w szkole elementarnej , a później w czteroklasowej szkole powiatowej w Wieluniu. Ukończył roczny Instytut Nauczycieli Elementarnych Warszawskiego Okręgu Szkolnego w Radzyminie. Z racji bezpłatnej nauki w szkole elementarnej był zobowiązany do podjęcia pracy nauczyciela w szkole elementarnej. Decyzją władz oświatowych został skierowany do Radomska. Założył tu szkołę i miejscową straż ogniową. W Radomsku, w którym spędził i pracował przez większość swego życia, znajdują się nazwane jego imieniem ulica i liceum ogólnokształcące. W gronie jego wychowanków znaleźli się m.in.: bracia ks. dr Władysław Chrzanowski (1886-1933), poseł na Sejm Ustawodawczy w latach 1919-1922 i prof. n. med. Jan Chrzanowski (1892-1982), oficer, uczestnik I wojny światowej, polsko-bolszewickiej, wykładowca Akademii Medycznej w Łodzi i Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Postacie drugoplanowe:

Józef Piłsudski - jest pierwszym Honorowym Obywatelem Miasta Radomska. 17 października 1921 r. miała miejsce oczekiwana wizyta Piłsudskiego w Radomsku. Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył po godzinie 18. Burmistrz Radomska Starostecki w przemówieniu podniósł jego wielkie zasługi dla Ojczyzny oraz wręczył mu dyplom pierwszego honorowego obywatela miasta Radomska. Naczelnik z powodu przeziębienia w kilku tylko słowach podziękował za uznanie i życzył miastu pomyślnego rozwoju. Na prośbę burmistrza złożył swój podpis w księdze protokołów. Po godzinie 1900 doszło do drugiego spotkania z przedstawicielami miasta oraz powiatu, tym razem w „Kinemie”. Tam Naczelnik mimo choroby wygłosił przemówienie po raz kolejny podziękował za serdeczne przyjęcie. Poruszył również sprawy wagi państwowej

Marcin Ziółkowski - postać Marcina Ziółkowskiego jest ściśle związana z Radomskiem, miał on swój ogromny udział w budowie pierwszego szpitala w Radomsku, działał charytatywnie, zbudował m.in.funkcjonujący dawniej jako dom zajezdny Hotel Polski na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Żeromskiego.

Bracia Thonet - W 1881 roku na terenie Radomska (wówczas Noworadomska) rozpoczęła działalność, znana już w Europie, wiedeńska fabryka mębli giętych "Bracia Thonet", produkująca pierwsze przemysłowo wytwarzane tanie meble seryjne. Szybko nastąpił rozwój radomszczańskiej fabryki i wkrótce stała się ona jedną z największych wytwórni mebli giętych w Europie. Fabryka "Braci Thonet" miała poważny wpływ nie tylko na rozwój i życie miasta, ale także i okolicznych wsi. Dawała zatrudnienie wielu mieszkańcom, umożliwiała powstanie i rozwój licznym warsztatom rzemieślniczym.

Mieczysław Pawłowski - polski inżynier i samorządowiec, prezydent Radomska (1990–1994).