Linia Czasu Radomska

LINIA CZASU RADOMSKA

Podróż po Lini Czasu Radomska rozpoczyna się w XI wiek – pierwsze osadnictwo  na ziemiach

1243 – pierwsza wzmianka pisemna o Radomsku, w dokumencie wystawionym przez  księcia Konrada Mazowieckiego

1266 – według przyjętej tradycji, umowna data nadania Radomsku praw miejskich przez księcia Leszka Czarnego.

XIII wiek – (ok. 1288r.) sprowadzenie zakonu franciszkanów do Radomska

1384, 2 III – zjazd ogólnopolski możnowładztwa polskiego podczas którego zdecydowano
o wyborze Jadwigi Andegaweńskiej na króla Polski

1583-  król Stefan Batory nadał miastu przywilej tzw. prawo składu, dzięki któremu  mieszkańcy mieli prawo pierwokupu towarów przewożonych przez kupców

1624 – najazd Lisowczyków w wyniku którego miał miejsce pożar miasta i znaczne zniszczenie

1789 - delegaci miasta wzięli udział w "czarnej procesji" w Warszawie i opowiedzieli się za Konstytucją 3 maja.

1816 –  powstał Cech Stolarski Okręgu Miasta Radomsko skupiający stolarzy z Radomska, Brzeźnicy, Pajęczna, Gidel i Koniecpola

1846 – przez miasto przeprowadzono linię kolejową warszawsko – wiedeńską (uruchomiona w 1848)

1863, 22/23 I – wybuch powstania styczniowego w Radomsku; atak powstańców na stacjonujące w mieście wojska rosyjskie zakończony niepowodzeniem

1867 - zmiana nazwy miasta Radomsko na Noworadomsk

1879 - przybyli do Radomska inwestorzy francuscy na czele z Piotrem Chanove, założyli spółkę „Anonimowe Towarzystwo Przemysłu Metalurgicznego”

1881 - Bracia Thonet z Wiednia wybudowali fabrykę mebli giętych,

1881, 23 X – powstała Ochotnicza Straż Ogniowa, dbająca o bezpieczeństwo przeciwpożarowe miasta, rozwój życia społecznego, kulturalnego i postaw patriotycznych  wśród młodzieży

1912 – powstała fabryka maszyn i odlewnia żeliwa, zwana później firmą Kryzel i Wojakowski

1915, 2 VI – powstała w mieście Organizacja Skautowa, zalążek obecnego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko

1918, 7 XI – miasto, jako jedno z pierwszych na ziemiach polskich, odzyskało niepodległość

1919, 5X – wybory pierwszej Rady Miejskiej w Radomsku; burmistrzem został wybrany Walenty Starostecki (PPS), Rada pracowała w 21 komisjach

1920 – zaczęła działać w Radomsku (przeniesiona z Jasienia) Huta Szkła "Rozalia"

1921, 17 X – wizyta w Radomsku Marszałka Józefa Piłsudskiego; udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miejskiej podczas którego otrzymał godność Pierwszego Honorowego Obywatela miasta

1922 - przywrócenie miastu dawnej nazwy – Radomsko

1923 - zarejestrowano Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki w Radomsku

1935 -  zakupiono w Radomsku grunt, na którym powstał zakład przetwórczy dzisiejszej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej

1939, 3 IX – wojska niemieckie wkroczyły do Radomska i zajęły miasto

1939, 20 XII – utworzono getto dla ludności żydowskiej z miasta i okolic

1942, 10 i 12 X –  pierwsza likwidacja getta żydowskiego w Radomsku

1943, 5 i 6 I – druga (tzw."wtórna") likwidacja getta żydowskiego w Radomsku

1944 – egzekucje ludności Radomska dokonywane przez okupanta hitlerowskiego na tzw. Kopcu

1945, 16 I - wkroczenie do Radomska Armii Czerwonej, a tym samym wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej

1945 – utworzono Konspiracyjne Wojsko Polskie

1945 – powstanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

1945 – 1989 rozbudowa przemysłu, infrastruktury miejskiej, rozwój społeczno – kulturalny miasta, zwiększenie terytorium miasta  - powstały nowe dzielnice

1946,  20 IV -  atak żołnierzy KWP  z oddziału kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" na areszt  w Radomsku, rozbicie go i uwolnienie osób  więzionych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa

1951- rozpoczęła działalność w mieście Biblioteka Pedagogiczna

1953 - został powołany jeden wspólny  Cech Rzemiósł Różnych, zrzeszający rzemieślników różnych profesji

1959 – dla największego zakładu meblowego w mieście (utworzonego z przedwojennych fabryk meblowych) przyjęto nazwę Zakłady Mebli Giętych "Fameg"

1967, 7 II – otwarcie Miejskiego Domu Kultury

1968, 14 I – uruchomiono komunikację miejską

1970 – utworzenie Muzeum Regionalnego

1988 – utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

1990, 27 V – pierwsze wybory samorządowe, prezydentem miasta został Mieczysław Pawłowski

1991, 24 VIII - powołano Rejonową Państwową Straż Pożarną w Radomsku

1994 – rozpoczęła działalność Niezależna Telewizja Lokalna  w Radomsku

1994 – otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Narutowicza 4

1997 – powstała Podstrefa Radomsko, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

1998 – wizyta władz samorządowych miasta u Ojca Świętego Jana Pawła II

1999 – miasto stało się siedzibą władz powiatowych

2000, 12 XI – ogłoszenie Jadwigi Andegaweńskiej Patronką Miasta Radomsko

2001 – powstała Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa

2001, 15-17 VII – Festiwal 3x Różewicz

2004 – istniejący Cech Rzemiósł Różnych przekształcił się w Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku

2006 – rozpoczęła działalność fabryka Indesit Campany

2008 – II edycja Różewicz Open Festiwal

2010 –  I Ogólnopolski Festiwal Zalewajki w Radomsku

2013 – rozpoczął funkcjonowanie partnerski projekt "Radomsko Mebluje"

2014 – powstało  pierwsze w Europie "Otwarte Muzeum Żydowskie" pod gołym niebem